image description

פיתוח ויישום מערכות מידע

פיתוח ויישום מערכות מידע

לחברת בר טכנולוגיות מעל 25 שנות ניסיון באפיון ופיתוח מערכות מידע ,פיתוח ממשקים למערכות כספיות, מערכות GIS, מערכות לניהול מסמכים ולמערכות ניהוליות אחרות.

החברה מתמחה בפיתוח מערכות מידע לניהול ועדות מקומיות, ניהול נכסים, ניהול אגרות והיטלים, ניהול תביעות ולשכות משפטיות ומערכות תהליכיות אחרות, ראה פירוט מערכות המידע.

מערכות החברה מותאמות לשינויים בחקיקה לרבות תיקון 101, תיקון 116 ובנוסף החברה נמצאת בקשרי עבודה שוטפים עם מנהל התכנון והיחידה לאכיפה.

מערכות החברה מיושמות בעשרות רשויות מקומיות וועדות מקומיות לתכנון ובניה, יחידות נכסים ברשויות מקומיות וארגונים עתירי מקרקעין, ראה פירוט לקוחות החברה.

 

במסגרת פעילות זו צוות החברה מבצע פעילות הטמעה מעמיקה הכוללת:

  • הדרכה והטמעת המערכות בארגון
  • הפעלת מוקד תמיכה למערכות החברה ולמערכות אחרות
  • אפיון והטמעת ממשקים בין מערכות כגון מערכות גאוגרפיות (GIS), מערכות כספים, ניהול מסמכים ומערכות ניהוליות אחרות
  • התקנת מערכות בסביבת המחשוב הארגונית
  • ניתוח תהליכים ארגוניים שילובם ויישומם במערכות המידע השונות
  • הכנת נהלי עבודה לתפעול
  • הקמת בסיסי נתונים 
  • הסבת בסיסי נתונים ממערכות אחרות וממאגרי נתונים כספיים בארגון

הפעילות הנ"ל מבוצעת עבור לקוחות החברה הכוללים ועדות בנין עיר, רשויות מקומיות וארגונים אחרים בכל רחבי הארץ.

 

צור קשר