image description

היטלים מקומיים

היטלים מקומיים

היטלים מקומיים הנגבים במסגרת חוקי העזר השונים הינם נושא הדורש הבנה תכנונית, משפטית, חשבונאית וכלכלית. 
לחברת בר טכנולוגיות ניסיון רב וצוות מקצועי ומיומן, המנוסה בנושא היטלים מקומיים.

להלן השירותים הניתנים בתחום זה:

  • בדיקת חבויות במסגרת בקשות להיתר, העברת זכויות ופרויקטים המבוצעים ברשות.
  • הקמת בסיסי נתונים
  • אפיון פיתוח והטמעת מערכות מידע
  • שרותי סריקת מסמכים ותשריטים
  • יצירת תיקי נכס ממוחשבים
  • שרותי יעוץ וניתוח חוקי עזר
  • שירותים נוספים בהתאם לצורכי הלקוח
צור קשר