image description

ניהול תביעות

מערכת לניהול תביעות

המערכת לניהול תביעות ביטוח אופיינה ופותחה על מנת לתת פתרון לניהול המידע הרב הקשור לתביעה כולל תהליך הטיפול בתביעה, נתונים כספיים, משפטיים וניהוליים.

להלן סוגי התביעות הניתנות לניהול באמצעות המערכת:

 • צד ג' (נזקי גוף/רכוש)
 • נזקי רכוש עירוני
 • רכב
 • אחריות מקצועית
 • חבות מעבידים

ניהול פוליסות

ניהול מאגר הפוליסות של הרשות לרבות פרטי חברת הביטוח, תאריכי תוקף, תנאי הפוליסיה ועוד.

מעקב אחר פוליסות קבלנים

 • מעקב אחר אישורים שונים בהם מחויבים קבלנים המתקשרים עם הרשות
 • הפקת מכתבי תזכורת לקבלנים

ניהול  ועדות/ישיבות

הפקת סדר יום לישיבה, פרוטוקול, סיכום דיון, מכתבי החלטה ועוד.

צור קשר

רשימת לקוחות

 • עיריות
 • אור יהודה
 • אלעד
 • אשדוד
 • בית שמש
 • הוד השרון
 • הרצליה
 • חולון
 • כפר סבא
 • כרמיאל
 • נס ציונה
 • עכו
 • פתח תקווה
 • קריית אתא
 • ראשון לציון
 • רחובות
 • רמלה
 • רמת גן
 • רמת השרון
 • מועצות אזוריות
 • דרום השרון
 • ועדות מרחביות
 • מזרח השרון
 • מועצות מקומיות
 • שוהם
 • מגזר עסקי וציבורי
 • חוצה ישראל
 • נ.ת.ע