image description

לשכה משפטית

מערכת לניהול לשכה משפטית

המערכת לניהול לשכה משפטית אופיינה ופותחה על מנת לתת פתרון כולל לתמיכה בכל התהליכים המבוצעים בלשכה ו/או נמצאים באחריות הלשכה המשפטית.

המערכת כוללת:

ניהול ומעקב אחר תיקים בטיפול הלשכה המשפטית.

 • מעקב ובקרה אחר תהליך הטיפול בתיקי התביעות המוגשים ע"י הרשות ו/או כנגד הרשות לרבות נתוני התביעה בבית המשפט, הגורמים המטפלים, תהליך הטיפול בתביעה, נתונים כספיים ועוד.
 • סיוע בניהול תהליך הטיפול בתביעה ממועד קבלת/הגשת התביעה במחלקה המשפטית ועד לסגירת התיק.
 • אפשרות לניתוח סטטיסטי למספר התביעות אשר טופלו ע"י הלשכה המשפטית לפי: סוג התביעה, נושא תביעה, עו"ד מטפל, תאריכי הגשה לביהמ"ש, סטטוס התביעה (תלויה/סגורה) ועוד.
 • אפשרות לאיחזור ואיתור תביעות.
 • תזכורות למעקב אחרי שלבי הטיפול בתביעה.
 • הפקת מכתבים (מסמכי Word) תוך שתילת השדות הרלוונטים מתוך המערכת.

ניהול מכרזים

מעקב אחר מכרזים של הרשות לרבות שלבי טיפול, אומדנים, הצעות קבלנים ועוד.

ניהול חוזים

 תת המערכת לניהול חוזים/הסכמים משמשת למטרות הבאות:

 • כלי לניהול מאגר ההסכמים והחוזים.
 • תעוד תהליך הטיפול בחוזה (חתימות, פגישות, שליחת מכתבים וכו')
 • תזכורות על סיום תוקף החוזה / הארכת החוזה.
 • מעקב אחר אישורים שונים בהם מחויבים קבלנים המתקשרים עם הרשות.

ניהול  ועדות/ישיבות

הפקת סדר יום לישיבה, פרוטוקול, סיכום דיון, מכתבי החלטה ועוד.
 

צור קשר

רשימת לקוחות

 • עיריות
 • אלעד
 • אשדוד
 • אשקלון
 • באר-שבע
 • בית שמש
 • בני ברק
 • בת ים
 • חדרה
 • כרמיאל
 • נס ציונה
 • נתניה
 • עכו
 • קריית אתא
 • רמלה
 • רמת השרון
 • ועדות מרחביות
 • מצפה אפק