image description

מגזר עיסקי וציבורי

 • אל עין (תאגיד מים)
 • בנק דיסקונט
 • הקרן לפיתוח קיסריה
 • חברת אתרים
 • חברת יפה נוף
 • חוצה ישראל
 • מי ציונה (תאגיד מים)
 • מעיינות אתא (תאגיד מים)
 • מעיינות השרון (תאגיד מים)
 • מפעל הפיס
 • מקורות
 • משרד החקלאות
 • נ.ת.ע
 • נתיבי הגז הטבעי
 • נתיבי ישראל
 • סובב שפרעם (תאגיד מים)
 • סלקום
 • עמידר
 • פרטנר
 • קרקם
 • רכבת ישראל
 • רשות הטבע והגנים
 • תנובה